Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

22/07

Úvod

Naše společnost si velmi váží důvěry všech svých klientů a závazně se zavazuje chránit osobní údaje, které nám poskytují při používání našich služeb. Předkládané Zásady ochrany osobních údajů se zaměřují na transparentní informování našich klientů o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je používáme, s kým je můžeme sdílet a jaké máte možnosti týkající se vašich osobních údajů. Dále vysvětlujeme postupy, které zajišťují bezpečnost vašich údajů.

Shromažďování a používání osobních údajů

K personalizovaným erotickým masážím, které poskytujeme, je nezbytné shromažďování určitých osobních údajů. Údaje, které od vás můžeme vyžadovat, zahrnují vaše jméno, kontakt, věk a preference související s masážní službou. Tyto informace používáme především k tomu, abychom mohli naše služby co nejlépe přizpůsobit vašim požadavkům, zajišťovali komunikaci a zajišťovali vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Bezpečnost a ochrana údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Využíváme rozsáhlé technické a organizační opatření k ochraně vašich dat před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo jakýmkoliv jiným způsobem zneužitím. Všechny shromážděné údaje jsou uchovávány v bezpečném prostředí a jsou přístupné pouze autorizovanému personálu. Přijímáme preventivní opatření, abychom zajistili právní shody a aktualizace našich systémů a procesů v souladu s nejnovějšími standardy a legislativou.

Práva subjektů údajů

Jako subjekty údajů máte právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, které jsme o vás shromáždili. Dále můžete požadovat omezení zpracování vašich dat, či jejich portabilitu. Pro realizaci těchto požadavků nás neváhejte kontaktovat na email [email protected]. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Kontaktní informace

Pro dotazy a žádosti týkající se zpracování a ochrany osobních údajů se můžete obrátit přímo na majitele webových stránek, pana Bohumila Příhonského, na následující kontaktní údaje: Veveří 17, 602 00 Brno, Česká republika. Emailová adresa pro komunikaci v těchto záležitostech je [email protected].

Post-Comment