GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

22/07

Ochrana osobních údajů

Naše společnost věnuje maximální pozornost ochraně osobních údajů našich klientů. Zásady ochrany osobních údajů na webové stránce Erotické Masáže Maty jsou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízeními Evropské unie. Doporučujeme vám pečlivě přečíst následující informace, abyste měli úplný přehled o tom, jaké údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké jsou vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů. Tento dokument rozvádí základní principy zpracování osobních údajů, účely jejich zpracování, informace o tom, jak jsou data chráněna a také postupy, které můžete uplatnit pro upřesnění, změnu či výmaz vašich údajů.

Principy zpracování osobních údajů

V souladu s GDPR zpracováváme vaše osobní údaje transparentně, spravedlivě a v souladu s právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, k jejichž splnění byly shromážděny, a neuchováváme je déle, než je nezbytně nutné. Soubory cookie a ostatní sledovací technologie používáme k zlepšení našich služeb a poskytování personalizovaných nabídek. Vaše údaje jsou chráněny vhodnými technickými a organizačními opatřeními proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, změně nebo zničení. Naše společnost si uvědomuje svou odpovědnost a za zpracování osobních údajů nese plnou zodpovědnost, přičemž veškeré práce s údaji jsou prováděny výlučně autorizovanými osobami.

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete na naší webové stránce, jsou zpracovávány výhradně pro potřeby poskytování našich služeb, komunikace s klienty a plnění právních a smluvních povinností. To zahrnuje správu vašeho účtu, rezervaci služeb, poskytování informací o novinkách, akcích a službách, které by vás mohly zajímat. Veškerá komunikace probíhá s vaším souhlasem a můžete ji kdykoliv ukončit. Vaše údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu poskytovány třetím stranám za účelem marketingu.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Máte také právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro všechny záležitosti týkající se ochrany osobních údajů a pro uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na nás prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Bezpečnost osobních údajů

V rámci naší webové stránky přijímáme všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Používáme moderní bezpečnostní technologie a postupy, abychom zabránili neoprávněnému průniku nebo úniku údajů. Spolupracujeme pouze s ověřenými partnery a poskytovateli služeb, kteří rovněž dodržují vysoké standardy ochrany dat. Pravidelně provádíme kontrolu našich systémů a aktualizujeme bezpečnostní protokoly tak, aby odpovídaly nejnovějším hrozbám. Naše webové prostředí je konstantně monitorováno a veškeré neobvyklé aktivity jsou okamžitě řešeny s cílem eliminovat jakékoli riziko.

Kontaktní informace

Pro veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svoje práva v kontextu GDPR, můžete nás kontaktovat na následující adrese: Bohumil Příhonský, Veveří 17, 602 00 Brno, Česká republika, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Jsme vám k dispozici pro zodpovězení jakýchkoli dotazů a poskytnutí pomoci v oblasti správy vašich osobních údajů.

Post-Comment