Podmínky užívání

Podmínky užívání

22/07

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky užívání regulují vztah mezi provozovatelem internetového portálu matystudio.cz, panem Bohumilem Příhonským se sídlem Veveří 17, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 12345678 (dále jen 'provozovatel' nebo 'poskytovatel') a uživateli (dále jen 'uživatelé' nebo 'vy') tohoto portálu. Při používání služeb webu Erotické Masáže Maty se uživatel zavazuje dodržovat tato pravidla a všeobecně závazné normy České republiky. Tyto podmínky užívání mohou být kdykoliv aktualizovány nebo změněny a platnost změn je okamžitá od jejich zveřejnění na webu.

Používání obsahu webu

Obsahem webu se rozumí veškeré informace, texty, grafické prvky, fotografie a jiné materiály, které jsou uživatelům poskytovány prostřednictvím webu matystudio.cz. Uživatelé mohou obsah webu užívat pouze pro soukromé a nekomerční účely. Jakékoliv kopírování, šíření, přeprodávání nebo jakékoliv jiné komerční využití obsahu webu bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno. Respektujte autorská práva a práva poskytovatele.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá. Všechny osobní údaje, které jsou prostřednictvím webu získávány, jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v sekci 'Ochrana osobních údajů' na našem webu.

Zodpovědnost za informace a služby

Provozovatel nezodpovídá za přesnost, spolehlivost ani úplnost informací a služeb poskytovaných na webu. Uživatelé využívají veškeré služby a informace na vlastní nebezpečí a provozovatel není odpovědný za žádné přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním těchto informací a služeb. Je v zájmu uživatelů, aby při výběru erotických masážních salonů postupovali obezřetně a kriticky hodnotili informace poskytované na webu.

Závěrečná ustanovení

Používáním webu Erotické Masáže Maty souhlasíte s podmínkami užívání. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se neváhejte obrátit na provozovatele webu na emailovou adresu [email protected]. Kontaktní informace provozovatele: Bohumil Příhonský, Veveří 17, 602 00 Brno, Česká republika.

Post-Comment